Home

Stichting Reanimatie Purmerend

Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren.

De Hartstichting ondersteunt hen actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn de cursuskosten laag. Alleen kosten als zaalhuur, administratiekosten en een onkostenvergoeding voor de instructeur worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.

Stichting Reanimatie Purmerend is in 2005 opgericht en geeft cursussen in Purmerend De Stichting heeft een cursus locatie in de Purmerend waar maximaal 6 cursisten tegelijkertijd opgeleid kunnen worden. Het is ook mogelijk om op locatie een cursus aan te vragen. De cursus duurt 2 tot 3 uur.

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar reanimatiepurmerend@gmail.com

Belang van de cursus

Wanneer iemand in uw omgeving een hartstilstand krijgt, wilt u het slachtoffer natuurlijk kunnen helpen. Zorg ervoor dat u bent voorbereid! Volg daarom een reanimatie- en AED-cursus.

Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de thuissituatie. Het is van belang dat u weet hoe u moet handelen wanneer iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, een hartstilstand krijgt. Door een reanimatiecursus te volgen, kunt u de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot u zijn of haar overlevingskans! U wilt toch niet hulpeloos toekijken?

Wanneer u reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.

Wanneer u de AED-cursus volgt, weet u hoe u een AED moet toepassen. In de komende jaren zult u steeds vaker AED’s in uw omgeving zien. Bijvoorbeeld op openbare plekken zoals in uw flatgebouw, het winkelcentrum, stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar ook in de woonomgeving, binnen bedrijven en bij evenementen.