Burger-Harthulp

Ben je opgeroepen voor een reanimatie?

Nadat je gealarmeerd bent voor een reanimatiemelding krijg je een vragenlijst in je mailbox om in te vullen, ook als u niet ter plaatse bent geweest. Vul deze altijd snel in want de link is na een tijdje niet meer geldig.

Achtergrond informatie

Onder leiding van cardioloog dr. R.W. Koster voeren Hartveilig Wonen, Burger Harthulp en het Academisch Medisch Centrum (AMC) wetenschappelijk onderzoek uit. Onderwerp van het Amsterdam Resuscitation Studies (Arrest) onderzoek is: “de leek met AED aangestuurd door de meldkamer ambulancezorg, een nieuwe en noodzakelijke schakel in de keten”. Het doel van dit onderzoeksproject is aan te tonen dat een netwerk van AED’s, burgerhulpverleners en een alarmeringssysteem op de meldkamer meerwaarde biedt. Dit moet er toe leiden dat bij slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis de hulpverlening sneller plaatsvindt. De inzet van leken/burgers als hulpverlener moet leiden tot meer dan 25% defibrillaties binnen 6 minuten na de melding aan de meldkamer ambulancezorg.

In het Arrest onderzoek wordt geen steekproef genomen. Het is een opzet waarin alle reanimaties die zich in het onderzoeksgebied buiten het ziekenhuis voordoen in het onderzoek worden opgenomen. Daarvoor wordt informatie gecombineerd die afkomstig is van de meldkamer, de ambulancebemanning, de vrijwilligers van Hartveilig Wonen, het ziekenhuis en de (eventueel) gebruikte AED en zijn bediener. Hierdoor is de kans klein dat een reanimatie wordt gemist.

Niet reanimeren penning

De beslissing of iemand wel of niet gereanimeerd wilt worden is vaak een moeilijke en aan de persoon zelf. Niet iedereen wil gereanimeerd worden. Er zijn mensen die een hartstilstand een mooie dood vinden. Denk dan aan mensen met een hoge leeftijd, die de wens hebben om de natuur zijn gang te laten gaan. Of mensen die erg ziek zijn en/of kampen met veel kwalen. Toch is leeftijd niet de bepalende factor. Kwaliteit van het leven, de gezondheid en de sociale contacten met vrienden en familie spelen een belangrijke rol in de overweging niet-reanimeren.

Bij ongeveer 8 op de 10 reanimatiemeldingen, vindt een hartstilstand thuis plaats. Familie en vrienden weten dan dat deze persoon niet gereanimeerd wilt worden, mits hij/zij dit kenbaar heeft gemaakt. Mocht iemand niet gereanimeerd willen worden, kan dit kenbaar worden gemaakt via een niet-reanimeren verklaring of via een penning.

De penning is een (korte) niet-reanimeren verklaring, die mensen om de hals kunnen dragen. Deze dient zichtbaar gedragen te worden. Bij (bijvoorbeeld) een ongeval zal een hulpverlener de penning snel zien en weten dat het de wens van iemand is om niet gereanimeerd te worden. Door een foto en persoonsgegevens op de penning weet de hulpverlener dat de desbetreffende persoon de penning heeft ondertekend. Met de penning wordt verboden onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie toe te passen.

De penning heeft een bedrukte voor- en achterzijde zoals te zien is op de foto, hier staan een aantal kenmerken op:

 • Op de voorkant:
  • Staat de tekst: “Reanimeer mij niet”
  • De pasfoto
  • De naam van de persoon
  • De geboortedatum
  • De handtekening
 • Op de achterkant:
  • Staat de tekst: “Ik verbied iedereen onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.”

Hoe om te gaan met niet-reanimeren penning?

Een hulpverlener hoeft geen reanimatie te starten als er een penning aanwezig is. De hulpverlener mag echter niet opzoek gaan naar zo’n penning, dit betekend tijdverlies. Personen die namelijk wel gereanimeerd willen worden, worden hierdoor tekort gedaan.

Strafbaar?

Wanneer iemand de niet-reanimeren penning zichtbaar draagt en hij op de hoogte is van de gevolgen hiervan is het niet strafbaar wanneer u geen hulp inroept en/of verleent.

De kans van niet reanimeren

Tijdens een reanimatiecursus leren hulpverleners niet om naar een penning of wilsverklaring op zoek te gaan. Het zoeken leidt zoals hierboven vermeld naar uitstel van reanimatie. De overlevingskansen van een slachtoffer nemen zo dan sterk af.

Een aantal voorbeelden van niet reanimeren kunnen zijn:

Het slachtoffer krijgt een hartstilstand in de aanwezigheid van zijn/haar vrienden of bekenden. Wanneer het slachtoffer zijn wens goed heeft doorgesproken zal er niet worden gereanimeerd. Het slachtoffer krijgt een hartstilstand in de nabijheid van vreemden. De penning is goed zichtbaar, dan is de kans erg groot dat een hulpverlener niet gaat reanimeren. Het slachtoffer krijgt een hartstilstand en de penning is niet gelijk zichtbaar. Mogelijkheid kan zijn dat een hulpverlener de penning pas ziet wanneer hij/zij de bovenkleding van het slachtoffer verwijdert om de AED aan te sluiten. Dan beslist de hulpverlener op dat moment of hij stopt of doorgaat. Wanneer je op dat moment doorgaat met reanimeren ligt de beslissing bij de professionele hulpverleners. Dit wilt zeggen dat het ambulancepersoneel / arts bij aankomst beslist of er wel of niet wordt door gereanimeerd.

Let op: Kan er geen wilsverklaring met foto worden overlegd of geen penning. Dan begin je te allen tijde met reanimeren.

Bronnen:
NVVE
Hartstichting

Burger-Harthulp

Purmerend – Vrijwilligers in Purmerend kunnen sneller ter plaatste zijn om iemand te reanimeren na een hartstilstand. Dit is te danken aan Burgerharthulp, een nieuw alarmeringssysteem dat de meldkamer van Ambulance Amsterdam in gebruik heeft genomen.

De Stichting Reanimatie Purmerend en Ambulance Amsterdam willen graag samenwerken met burgers die een reanimatie-/AEDopleiding hebben gevolgd of deze willen gaan volgen.

Geslaagde reanimaties

Door Burgerharthulp zal het aantal geslaagde reanimaties toenemen, is de verwachting. Ambulance Amsterdam wil binnen dit project graag samenwerken met burgers die een reanimatie / AED opleiding hebben gevolgd. Bij een hartstilstand stuurt de meldkamer Ambulancezorg direct twee ambulances naar het slachtoffer. Op hetzelfde moment gaat er ook een melding (via een SMS-bericht of een APP) naar getrainde vrijwilligers die zich hebben ingeschreven bij burgerharthulp.nl.

Vrijwilliger sneller dan ambulance

De vrijwilligers wonen of werken in de omgeving van het slachtoffer. Nog voordat de ambulance arriveert kan de reanimatie al gestart zijn door de vrijwilliger. Dit is belangrijk, omdat bij een hartstilstand de eerste zes minuten allesbepalend zijn voor de overlevingskansen en het verdere herstelproces van de patiënt. Na aankomst zet het ambulancepersoneel de reanimatie voort met behulp van de vrijwilligers.

Iedereen die een reanimatie/AED opleiding heeft gevolgd kan zich inschrijven als vrijwilliger op de site van Burgerharthulp. De vrijwilliger wordt alleen opgeroepen bij reanimatiemeldingen in de omgeving. Via dezelfde website kunnen ook AED apparaten worden aangemeld.